Opći uvjeti poslovanja

UVJETI POSLOVANJA

Opći uvjeti poslovanja

Opće odredbe

Molimo Vas da prije korištenja internet stranice https://www.arkor.hr/ na bilo koji način, pozorno pročitate Uvjete korištenja. Usluge internetske trgovine vrijede za kupce sa prebivalištem na području Republike Hrvatske. Proces kupnje potrebno je završiti do kraja.

 

Kupac može postati svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba, odnosno pravna osoba koja prihvaća ove opće uvjete poslovanja. Maloljetne osobe, djelomično ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu naručivati artikle samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. Putem web-shopa kupcu  je omogućena kupnja svih proizvoda koji se nalaze na stranicama prodavatelja https://www.arkor.hr/

Prihvaćanjem Općih uvjeta kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i točni.

Kupnjom proizvoda kupac izjavljuje da prihvaća uvjete poslovanja.  Navedene odredbe mogu biti promijenjene i važeći su/primjenjuju se uvjeti u trenutku naručivanja.

Kupac je obvezan napraviti uvid u ažuriranja.

 

Molimo da nam svoje eventualno neslaganje s uvjetima bilo u cijelosti ili djelomice u pismenom obliku dostavite prije svoje prve narudžbe na mail info@arkor.hr

Postupak, te uvjeti kupnje / prodaje robe putem ARKOR Trgovina  prodavaonice definirani su kroz slijedeće parametre: narudžba, plaćanje, otprema, dostava, povrat/reklamacija robe.

Isporučitelj naručene robe je prodajno mjesto.

ARKOR Trgovina d.o.o. sa sjedištem : Donji Vinjani (Grad Imotski)
Donji Vinjani 185, Hrvatska, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem (MBS) 060305582, OIB: 67116932472, EUID: HRSR.060305582 (dalje u tekstu ‘ARKOR Trgovina ili ‘Prodavatelj’).

Ukoliko imate pitanja, možete nam se obratiti na e-mail adresu info@arkor.hr ili na kontakt podatke navedene na web stranici ‘Kontakti’.

 

ARKOR Trgovina pruža uslugu web trgovine na web stranici na domeni https://www.arkor.hr/. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem, provođenja financijskih transakcija, prodaje robe između korisnika web trgovine, tj. vas kao kupca i nas kao prodavatelja, te organiziranja dostave predmeta prodaje.

 

Uslugu web trgovine moguće je koristiti na teritoriju Republike Hrvatske.

Uvjeti korištenja  propisuju  uvjete i pravila za Krajnje   korisnike i  odnose se na  korištenje Internetske stranice https://www.arkor.hr/ Korištenjem Internetske stranice  Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice https://www.arkor.hr/ u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na

koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad  dolazi do prekida usluga ili do događaja koji su izvan kontrole ARKOR Trgovina, te prihvaća da ARKOR Trgovina nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

ARKOR Trgovina zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristupili korištenje stranica. Nadalje, ARKOR Trgovina može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijenit i ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. ARKOR Trgovina poručuje Krajnjem korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice.

ARKOR Trgovina zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti , podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji  je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv ,klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti ili na drugi način krši bilo koji propise koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja ARKOR Trgovina sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na https://www.arkor.hr/. Internetskoj stranicama ekskluzivno su pravo tvrtke ARKOR Trgovina ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava, te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu.  BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČINOVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKA STROGO JE  ZABRANJENO ! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

 

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, fotografije, grafiku, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica https://www.arkor.hr/, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke ARKOR Trgovina i nositelja  autorskog prava.

Krajnji korisnik ne smije na ovoj Internetskoj stranici postavljati, objavljivati ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. tvrtke ARKOR Trgovina nema nikakvu obavezu izvješćivati Krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetske stranice, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito da je tvrtki ARKOR Trgovina vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno,  nepovratno, ne-ekskluzivno pravo ili licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time Krajnji korisnik daje pravo tvrtke ARKOR Trgovina mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici https://www.arkor.hr/

Krajnji korisnik se izričito slaže da  je korištenje Internetske stranice https://www.arkor.hr/ isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da tvrtka ARKOR Trgovina  ne jamči:

(I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI(II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKESTRANICE.

Krajnji korisnik izričito potvrđuje da ARKOR Trgovina   nije odgovoran za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.

Ni u kojem slučaju ARKOR Trgovina  neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, ARKOR Trgovina  , neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnosti ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekidu prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

ARKOR Trgovina  nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. ARKOR Trgovina zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici ARKOR Trgovina mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

 

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti i neće smatrati odgovornim ARKOR Trgovina, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

ARKOR Trgovina  može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. ARKOR Trgovina  zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika ARKOR Trgovina, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, ARKOR Trgovina   će poslati Pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

Stranica https://www.arkor.hr/ je registrirana domena.

ARKOR Trgovina nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na ARKOR Trgovina /shop internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba ARKOR Trgovina. Ni pod kojim uvjetima ARKOR Trgovina neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem https://www.arkor.hr/ internet stranice. Na  Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem https://www.arkor.hr/ Internet stranice.

Sjedište ARKOR Trgovina je u Donjim Vinjanima, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Splitu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.  Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev proizašao iz ili koji je uvezi s ovim Uvjetima ili uvezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Splitu

 

Jezik

Jezik komunikacije na https://www.arkor.hr/ je hrvatski književni jezik.

Cijene

Cijene su izražene u Eurima (EUR), sadrže PDV, vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.

 

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne iza njih se ARKOR Trgovina unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Narudžba

Proces naručivanja na web shop trgovini je opisan ovdje:

•           korak1 – otvori se stranica na https://www.arkor.hr/.

•           korak2 – pronađete proizvod koji želite kupiti, te kliknete na gumb “+10/+1 ili upišete u polje određeni broj, te stavite željenu količinu svakog proizvoda u košaricu

•           korak3 – kada ste završili s odabirom otiđite u košaricu s naručenim artiklima te kliknite na gumb “Završi narudžbu”

•           korak4 – popunite svoje podatke vezano za naplatu i dostavu robe

•           korak5 – kupnja uspješno obavljena

•          Dobit ćete našu službenu ponudu na mail s troškovima dostave i rokom isporuke robe po kojoj možete izvršiti uplatu

ARKOR Trgovina će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda s web trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. ARKOR Trgovina otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

 

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

Trajanje i raskid ugovora

Ugovor koji Krajnji korisnik sklapa s ARKOR Trgovina za prodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane ARKOR Trgovina te izvršenim plaćanjem od strane Krajnjeg korisnika, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između ARKOR Trgovina i Krajnjeg korisnika.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom LINKU
Ugovor možete raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

 

Izravne troškove povrata robe Krajnji kupac je obavezan snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora a ukoliko proizvod ne može biti vraćen poštom na uobičajen način Krajnji kupac se može obratiti ARKOR Trgovina na info broj 021/840-220 ili mail info@arkor.hr radi pribavljanja obavijesti o načinu vraćanja proizvoda. Krajnji korisnik je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnost i robe.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva.

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača

Pisani prigovori, povrat, zamjena

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor na ARKOR Trgovina d.o.o., Donji Vinjani 185, 21260 Imotski.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo vas da nas kontaktirate kako bi smo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

ARKOR Trgovina omogućuje vam podnošenje pisanog prigovora putem telefona 021/840-220 ili putem maila info@arkor.hr radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime.

ARKOR Trgovina potvrdit će vam primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Načini plaćanja

1. Internet bankarstvo ili opća uplatnica po poslanoj ponudi

Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e mail adresu ćete dobiti ponudu sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe zajedno s troškovima dostave. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune–putem banke, pošte, Fine ili sl.

Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.

2. Plaćene narudžbe odabranih proizvoda možete osobno preuzeti uz prethodno dogovoren termin dolaska na 021/840-651.

ARKOR Trgovina d.o.o. sa sjedištem : Donji Vinjani (Grad Imotski)
Donji Vinjani 185, 21260 IMOTSKI

Prilikom osobnog preuzimanja, molimo vas da prvo provjerite je li roba spremna za preuzimanje na broj telefona 021/840-651. Osobno preuzimanje robe kod nas u skladištu je besplatno te se ne naplaćuju troškovi dostave.

NAPOMENA: za virmanske uplate, roba se isporučuje tek nakon što uplatu proknjižimo (prema izvodima iz banke –u pravilu, sljedeći radni dan), pa vas, isto tako molimo, da prethodno provjerite stanje pošiljke na broju telefona 021/840-651.

ISPORUKA

Naručena roba isporučuje se putem ugovorene kurirske službe ili na drugi način koji može dogovoriti ARKOR Trgovina. Ukoliko od kurirske službe dobijete obavijest o prispijeću pošiljke, dužni ste ih kontaktirati telefonski i dogovoriti primopredaju pošiljke. Prilikom odabira robe i odabira isporuke, kupac je dužan navesti točnu adresu i broj telefona radi pravodobne isporuke ili pravodobnog informiranja o isporuci.

Uz službenu ponudu biti će naveden rok isporuke robe od dana uplate (koju kupac prihvaća uplatom ponude).

 

Izjava o povjerljivosti

Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na Internet stranici https://www.arkor.hr/ i koje su korištenjem te stranice prikupljene i pohranjene u bazama podataka ARKOR Trgovina

 

ARKOR Trgovina kao pružatelj usluga Internetske stranice https://www.arkor.hr/ pridržava se zakonskih propisa sa ciljem zaštite privatnosti korisnika.

Upućuju se Krajnji korisnici da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje informacije ARKOR Trgovina prikuplja i kako ih koristi.

 

Krajnji korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu: info@arkor.hr

Upućuju se Krajnji korisnici da pažljivo pročitaju ovu izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili uporabom naše internetske stranice Krajnji korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe https://www.arkor.hr/ internetske stranice.

 

Ukoliko se Krajnji korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo Krajnjeg korisnika da napustiti, ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu https://www.arkor.hr/.

 

Ovu izjavu o povjerljivosti podataka ARKOR Trgovina može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka u dijelu ”Povjerljivost podataka” na Internet stranici. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici https://www.arkor.hr/

 

Svaki Krajnji korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavio povjerljivosti podataka. Nastavak uporabe ove Internetske stranice od strane Krajnjeg korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Krajnji korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.

ARKOR Trgovina prikuplja informacije koje identificiraju specifičnog Krajnjeg korisnika. Kada se Krajnji korisnik uključi u određene aktivnosti https://www.arkor.hr/ Internetskoj stranici, kao što je registracija, naručivanje proizvoda ili usluga, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija ARKOR Trgovina može od Krajnjeg Korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj),e-mail adresa, telefonski broji datum rođenja, informacije o broju vaše kreditne kartice, datum valjanosti, kod za autorizaciju te druge s tim povezane informacije Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka Krajnjeg korisnika. Ako Krajnji korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.

ARKOR Trgovina neće dijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

Osobne podatke će ARKOR Trgovina koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i promocijskih e-mail poruka, analizu podataka, obradu plaćanja kreditnim karticama. ARKOR Trgovina može podijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s Pružateljima usluga distribucije robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte.

Krajnji korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka kako je pruži ARKOR Trgovina Krajnji korisnik može promijeniti bilo koju od svojih osobnih podataka slanje ne-mail poruke na info@arkor.hr. U toj e-mail poruci Krajnji korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti.

Kao uvjet kupnje ARKOR Trgovina proizvoda i usluga, ARKOR Trgovina  traži dozvolu Krajnjeg korisnika za slanje Administrativne i Promocijske e-mail poruke. Ukoliko Krajnji korisnik želi te primati e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registriranja može odabrati opciju otkazivanja primanja e-mail poruka slanjem e-mail poruke na info@arkor.hr ili odabirom opcije otkazivanja newslettera koja se nalazi u svakoj newsletter poruci.

Zaštitu podataka ARKOR Trgovina  uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili osobne podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako ARKOR Trgovina provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s https://www.arkor.hr/ Internetske stranice te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Rješavanje sporova

U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje Centru za mirenje.

Eventualne sporove trgovaca i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Splitu.

Opći uvjeti poslovanja i korištenja

 

 1. OPĆE ODREDBE

 

1.1.     ARKOR Trgovina pruža on-line uslugu putem svoje Internet stranice na domeni https://www.arkor.hr/ na World Wide Web mreži Internet

 

1.2.     U okviru Internet stranice https://www.arkor.hr/ ARKOR Trgovina daje uslugu trgovinskog zastupanja u pravnom poslu prodaje robe između korisnika Internet i to Prodavatelja i Kupca, te organizira transport predmeta prodaje.

 

2.  ODGOVORNOST

 

2.1.    Ove Opće uvjete poslovanja i korištenja kao i Izjavu o povjerljivosti korisnik prihvaća prilikom posebne registracije elektronskim putem što je preduvjet sudjelovanja na https://www.arkor.hr/. Tom prilikom svojevoljno ostavlja osobne podatke prema kojima će se ARKOR Trgovina  odnositi sukladno Izjavi o povjerljivosti koja je objavljena na Internet stranici ARKOR Trgovina . ARKOR Trgovina  poziva korisnika da pročita ove Opće uvjete poslovanja ARKOR Trgovina te Izjavu o povjerljivosti jer će se ta pravila primjenjivati za korištenje usluga https://www.arkor.hr/ kao i u slučaju eventualnog nesporazuma.

 

2.2.     Korisnicima usluga koje pruža https://www.arkor.hr/ smatraju se registrirani korisnici.

 

2.3.     Korisnik izričito prihvaća da ARKOR Trgovina ne može biti odgovorna za ponašanje korisnika usluga, kao i da rizik od moguće štete u cijelosti snose korisnici usluga, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

 

2.4.    ARKOR Trgovina nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost stranice https://www.arkor.hr/ ili bilo koje njegove platforme, niti za djelomični ili totalni prekid rada ili pogrešnog rada.

 

2.5.     https://www.arkor.hr/ može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja sustava u slučaju nadogradnje sustava te zbog problema više sile.

 

2.6.     https://www.arkor.hr/ zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg elementa, kao  i usluga koje pruža i sadržaja odnosno unosa bez prethodnog odobrenja ili  obavještenja uz primjenu dobrih poslovnih običaja.

2.7.     ARKOR Trgovina nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektroničkih podataka. Na sva pitanja koja nisu regulirana  posebnim uvjetima korištenja https://www.arkor.hr/, primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja, te pozitivno zakonodavstvo Republike Hrvatske, kao i drugi relevantni međunarodni propisi.

2.8.     ARKOR Trgovina ne garantira za točnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Tekstovi, komentari, fotografije i drugi unosi koje korisnici ostavljaju u za to previđenim rubrikama, moraju biti točni i ispravni. Za točnost na taj način unošenih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih unijeli. Točnost unosa podrazumijeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili osobnog iskustva korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unio podatke.

2.9. https://www.arkor.hr/ Internet stranica prilikom svog funkcioniranja poštuje društvena pravila i zakone. Korisnik koji uoči problem, povredu, neprihvatljiv sadržaja i sl. dužan je izvijestiti ARKOR Trgovina na e-mail adresu info@arkor.hr

 

2.10. https://www.arkor.hr/ ne odgovara u slučaju da podaci, slike i drugi elementi Internet stranice povrijede ničija intelektualna ili autorska prava. Ako mislite da je neko vaše pravo povrijeđeno ili da je povrijeđeno pravo trećeg, obavijestite ARKOR Trgovina na info@arkor.hr

 

2.11. https://www.arkor.hr/ zadržava pravo poništiti nepotvrđene korisničke račune, ili račune koji su neaktivni dulje vremena kao i ukloniti oglase koji su prema kriterijima ARKOR Trgovina ili zakonskim kriterijima neprihvatljivi za objavu.

 

2.12.  Odnosi na https://www.arkor.hr/ odvijaju se između Prodavatelja i Kupca ( registrirani korisnici Internet stranice https://www.arkor.hr/) uz trgovinsko zastupanje ARKOR Trgovina putem www.arkor.hr Internet stranice. Prodavatelj može biti pravna osoba, a Kupac može biti pravna i fizička osoba.  Izdavanje računa, odnosno sklapanje Ugovora o kupoprodaji robe obvezuje sukladno zakonu Prodavatelja te ne spada u obvezu trgovinskog zastupnika.

2.14.  Ukoliko nastane odnos između Prodavatelja i Kupca koji je evidentiran na https://www.arkor.hr/ Internet stranici, ARKOR Trgovina  s pozicije trgovinskog zastupnika ispunit će svoje obveze iz ugovora i ovih Općih uvjeta poslovanja.

 

3.  PRAVILA ZA KORISNIKE

 

3.1.     Putem https://www.arkor.hr/ nije dopušteno sklapati ugovore o prodaji:

•            lijekova

•            medicinskih i veterinarsko-medicinskih proizvoda

•            eksploziva

•            duhanskih proizvoda

•            oružja

•            pornografskih ili erotskih sadržaja te ostalih proizvoda čija je zabrana prodaje na daljinu uređena posebnim propisima.

 

Prodavatelj se prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja obvezuje da neće:

•           stavljati sadržaje u neodgovarajuće kategorije, odnosno u kategorije portala koje smisleno ili sadržajno odudaraju od unesenog sadržaja.

•           kršiti zakone, prava trećih osoba ili ove opće uvjete

•           mijenjati uvjete prodaje prema kupcu njegovog proizvoda nakon što je kupac potvrdio ponudu

•           odustati od isporuke proizvoda kupcu koji je valjano potvrdio ponudu a ako to ipak učini da će pravovremeno o tome obavijestiti kupca te naknaditi eventualnu štetu koju kupac pretrpi

•           negativno manipulirati s cijenom ili se miješati u ponude drugih prodavatelja

•           manipulirati s cjenovnom strukturom TVRTKA naknada odnosno troškova

•           slati lažan, netočan, zbunjujući, pogrdan, klevetnički sadržaj putem e-pošte

•           zaobići pravila ARKOR Trgovina suspendiranjem svog računa ili ograničenjem na računu prenijeti svoj račun https://www.arkor.hr/ i korisnički broj trećoj strani bez ARKOR Trgovina  saznanja

•           distribuirati viruse odnosno neke druge zlonamjerne tehnologije koje mogu nauditi ARKOR Trgovina ili interesima vlasništva korisnika ARKOR Trgovina

•           prikupljati informacije o korisnicima uključivo mail adrese bez njihove suglasnosti

 

4.  UVJETI KORIŠTENJA USLUGA WEB SHOPA https://www.arkor.hr/

 

4.1.     ARKOR Trgovina nije dužan provjeravati niti na bilo koji način kontrolirati ponašanje korisnika ARKOR Trgovina web-shopa, ali može ako to procjeni potrebnim.

4.2.     Zasnivanjem članstva, korisnici pristaju da se na njih, u skladu sa pravilima iz ovih Općih uvjeta poslovanja, primjene posljedice definirane u ovim Općim uvjetima poslovanja.

 

4.2.1. ARKOR Trgovina web-shopa zadržava pravo da izbriše ponude, tekst, slike ili bilo koji drugi materijal sa web shopa u bilo kom trenutku bez posebnog obrazloženja. Ovo se odnosi naročito, ali se ne ograničava, na ponude smještene u neodgovarajuću tržišnu kategoriju, ponude sa neuobičajeno niskim cijenama. ponude koje su očigledno neozbiljne, nepotpune ili se protive svrsi ARKOR Trgovina web-shopa, na ponude kojima se vrši, ili se na bilo koji način povezane sa izvršenjem kaznenih djela ili slično.

4.2.2. Povodom brisanja ni član, niti bilo koja treća osoba ne može ostvarivati bilo kakva prava ili postavljati zahtjeve prema ARKOR Trgovina zbog navedenog brisanja.

 

4.2.3. ARKOR Trgovina web shopa također zadržava pravo da, bez prethodnog obavještavanja i bez obrazloženja preimenuje, podjeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmjeni ponuđenu kategoriju, kao i da se premjesti postojeću ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.

4.2.4. ARKOR Trgovina sadržava pravo da obriše takve ponude bez prethodnog obavještenja prodavatelja.

 

5.  KOMUNIKACIJA IZMEĐU ARKOR Trgovina studija, PRODAVATELJA I KUPCA

5.1.     Prodavatelj i Kupac mogu direktno komunicirati međusobno putem https://www.arkor.hr/. Također se mogu obraćati i za pomoć na kontakt 021/840-651 ili email info@arkor.hr Podaci o Prodavatelju dostupni su Kupcu u cijelosti https://www.arkor.hr/ putem korisničke podrške nakon što Kupac izvrši plaćanje te plaćanje bude provedeno preko računa TVRTKA

 

5.2.     Ukoliko smatra potrebnim TVRTKA može zainteresiranim stranama dostaviti detaljnije podatke na zahtjev Prodavatelja i/ili Kupca(tvrtka, ime, prezime, adresa).

5.3.     Prodavatelj i Kupac obvezuju se odgovarati na upite vezano uz ponudu u razumnom roku.

5.4.    TVRTKA je ovlašten ukinuti prikaz ponude Prodavatelja koji ne poštuje pravila komunikacije ili ih zloupotrebljava po procjeni.

6.  OBVEZE KUPCA

6.1.     Kupac je dužan platiti cijenu kupljene stvari. Kupac je dužan preuzeti kupljenu stvar prilikom isporuke.  Za sve reklamacije Kupac je ovlašten obratiti se Prodavatelju.

6.2.     Ako kupac unutar 3 radna dana ne preuzme pošiljku, ponovno slanje paketa ponovno se naplaćuje.

 

7.  DOSTAVA

7.1.     Na TVRTKA web-shopa dostavu od Prodavatelja do Kupca vrši dostavna služba koju je odabrao TVRTKA studio na cijelom teritoriju Hrvatske.

7.2.     U trenutku kad je kupac finalizirao narudžbu TVRTKA prima obavijest i ponudu putem e-maila, te rok za isporuku robe od dana uplate.

7.3.     Proizvodi moraju biti adekvatno pakirani za prijevoz robe.

7.4.     Pod adekvatnim pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajuću ambalažu (omot, kutiju i sl.) zbog sprječavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja ili sadržaja drugih pošiljaka za vrijeme prijevoza.

7.5.     Pakiranje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti pošiljke te uvjetima i duljini relacije na koju se prenosi.

7.6.    TVRTKA ne odgovara Kupcu odnosno Primatelju za manje ogrebotine na proizvodim, a koje su nastale kao posljedica dostave robe putem dostavne službe ako ogrebotine ili manji nedostaci ne utječu na osnovna svojstva i uporabljivost proizvoda. Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu. Molimo Vas da usporedite primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje odmah to napomenite Vašem dostavljaču jer naknadne reklama cijene ne uvažavamo.

 

8. REKLAMACIJE

8.1. U zaista rijetkim slučajevima kada primite robu s nedostatkom, imate pravo na prigovor ili reklamaciju robe u zakonskom roku prema Zakonu o zaštiti potrošača.

8.2. Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, omogućujemo vam da svoje prigovore uputite na e-mail adresu info@arkor.hr ili putem pošte na adresu ARKOR Trgovina d.o.o. Donji Vinjani 185, HR-21000 Imotski, Hrvatska. Na sve zaprimljene prigovore odgovoriti ćemo u što kraćem roku, no najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora, te ćemo riješiti vaš prigovor na najpovoljniji mogući način.

8.3. Povrat u slučaju reklamacije robe s nedostatkom se vrši na način da nakon zaprimanja prigovora, u dogovoru s vama, na vašu adresu šaljemo dostavnu službu koja će preuzeti paket i vratiti ga u našu poslovnicu.

8.4. Reklamacija će se smatrati valjanom ako se pregledom proizvoda i, ukoliko je potrebno, dodatnim vještačenjem, utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača.

8.5. Ukoliko se utvrdi da je reklamacija pravovaljana, o našem trošku zamijeniti ćemo robu za istovjetnu bez nedostataka ili vratiti cjelokupan iznos koji je plaćen za proizvod, uključivo s troškovima dostave.

8.6. U slučaju da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko se prigovor potrošača odbije, kupac koji je uputio prigovor snosit će trošak ponovne dostave kupljenog proizvoda na adresu kupca.

 

9. KOMUNIKACIJA, PRITUŽBE I NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA

9.1. U slučaju da uočite pogrešku, problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i slično objavljen u web trgovini ili na web stranicama ARKOR Trgovina, možete nas kontaktirati ili uputiti pritužbu putem e-mail adrese info@arkor.hr. Na svaki takav pisani prigovor odgovorit ćemo u roku od 15 dana od njegovog primitka.

9.2. Na ove Opće uvjete i sve ugovore primjenjuje se hrvatsko pravo.

9.3. Ovim putem vas obavještavamo o svojoj dobroj volji da svaki spor riješimo mirnim putem sporazumno, kao i vašem pravu da koristite mehanizme izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pravom pokretanja postupka izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore, i/ili podnošenjem prijedloga za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori, te korištenjem online Platforme za online rješavanje potrošačkih sporova.(http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

9.4. U slučaju sudskog spora, nadležan je stvarno nadležni sud u Splitu.

 

Datum zadnje izmjene: 28.10.2019. godine

 

Kolačići - cookies

Korištenje kolačića (cookies)

Ova Internet stranica te njezine on-line usluge mogu koristiti kolačiće radi poboljšanja usluga.
Odluka o dopuštanju korištenja kolačića na Internet stranici u potpunosti je vaša. Treba napomenuti da Internet stranica funkcionira optimalno samo ako je omogućeno korištenje kolačića.

Što su kolačići?

Kolačići (cookies) su male datoteke koje Vaš preglednik sprema na disk prilikom posjete naše Internet stranice. To omogućuje našoj web stranici da prepozna Vaše računalo kada nas sljedeći put posjetite, kako bi vam sukladno tome ponudili personalizirano iskustvo prilikom vašeg surfanja. Kolačići nisu usmjereni na špijuniranje korisnika i ne slijede sve što korisnik radi te nisu zlonamjerni kod ili virus. Također kolačići nisu povezani s neželjenim porukama ili spamom, ne mogu spremiti lozinku i nisu namijenjeni isključivo za reklame ili oglašavanje. Informacije poput Vašeg imena ili e-mail adrese neće biti spremljene - web stranice ne mogu pristupiti vašim osobnim informacijama i datotekama na Vašem računalu.

Da bi „kolačiće“ mogli koristiti sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama, Zakonu o zaštiti osobnih podataka, Direktivama EU 2002/58/EZ i 95/46/EZ te GDPR direktivi, treba nam vaša privola.

Vrste kolačića

 • Kolačići sesije i Trajni kolačići
  • Kolačići sesije (session cookies) su privremeni kolačići koji istječu nakon što napustite web stranicu. Ti kolačići su obvezni za pravilan rad određenih aplikacija ili funkcionalnosti na ovoj Stranici.
  • Trajni kolačići (persistent cookies) se koriste radi poboljšanja iskustva naših korisnika (npr. pamćenje detalja prijave, tako da ih ne morate upisati svaki put kada possjetite web stranicu). Ti kolačići ostaju u kolačić datoteci Vašeg preglednika duže vrijeme. Taj vremenski period ovisit će o izboru postavki na Vašem Internet pregledniku. Trajni kolačići omogućuju da se podaci prenesu na web server svaki put kada posjetite stranicu.
 • Kolačići prve i treće strane
  • Kolačići prve strane (first-party cookies) - izdaje ih ova Internet stranica. Ovi kolačići često služe za pravilan rad web stranice te za pamćenje Vaših preferenci na web stranici.
  • Kolačići treće strane (third-party cookies) su kolačići koji su postavljeni od strane druge web stranice ili usluge kao što je npr. YouTube. Nemamo pristup ni kontrolu nad ovim kolačićima. Trebate se konzultirati sa odgovarajućim pravilima o privatnosti tih trećih strana. Ako se nalazite u Europskoj uniji možete saznati više o tome kako treće strane koriste ove vrste kolačića na sljedećem linku: http://www.youronlinechoices.eu/.
 • Neophodni i ostali kolačići
  • Neophodni kolačići su neophodni za rad naše web stranice i korištenje njegovih značajki i / ili usluga. Na primjer, omogućuju vam navigaciju po web stranici i mogućnost prijave u sigurna područja. Korištenjem ove Internet stranice automatski dajete privolu na uporabu neophodnih kolačića bez kojih web stranica ne može funkcionirati. To su PHPSESSID kolačići i _exp kolačići.
  • Kolačići za performanse prikupljaju informacije o tome kako posjetitelji upotrebljavaju našu web stranicu, na primjer, na koje stranice posjetitelji najčešće dolaze i ako dobiju poruke o pogreškama sa tih stranica. Ovi kolačići ne prikupljaju podatke koji identificiraju posjetitelja. Sve informacije koje prikupljaju ovi kolačići su anonimne. Koriste se samo za poboljšanje funkcioniranja ove web stranice.
  • Funkcionalni kolačići omogućuju našoj web stranici da pamti odabire i prilagodbe koje ste napravili tijekom posjeta i pružaju poboljšane osobne značajke. Na primjer, pamćenje promjena jezičnih postavki ili preferencije valute. Također se mogu koristiti kako bi se omogućilo trećim stranama kako bi pružili alate za društveno dijeljenje i zapamtili vaše željene usluge dijeljenja.
  • Marketing kolačići se koriste za praćenje posjetitelja preko web stranice. Namjera je prikazati oglase koji su relevantni i zanimljivi za pojedinog korisnika, a time i više vrijedni za izdavače i oglašavače trećih strana.

Kolačići koji se koriste na ovoj Internet stranici:

 • PHPSESSID
  • Kolačići s imenom PHPSESSID sadrže samo referencu na sesiju pohranjenu na web poslužitelju. Nijedan podatak nije pohranjen u korisnikovom pregledniku i ovaj kolačić može se koristiti samo na trenutnoj web stranici.
  • Kolačići prve strane - Ova internet stranica
  • Sesijski kolačić
 • cc_cookie_accept
  • Kolačić koji se koristi za pamćenje postavki korisnika - prihvaćanje korištenja svih kolačića na ovoj internet stranici. Ovaj kolačić zna samo vaše zadnje postavke kolačića i ne odražava trenutačno stanje kolačića u vašem pregledniku.
  • Kolačići prve strane - Ova internet stranica
  • Sesijski / Trajni kolačić (ako ne prihvatite sve kolačiće onda je Sesijski kolačić, u suprotnom je Trajni kolačić sa trajanjem od 1 godine)
 • cc_cookie_decline
  • Kolačić koji se koristi za pamćenje postavki korisnika - prihvaćanje korištenja samo neophodnih kolačića na ovoj internet stranici. Ovaj kolačić zna samo vaše zadnje postavke kolačića i ne odražava trenutačno stanje kolačića u vašem pregledniku.
  • Kolačići prve strane - Ova internet stranica
  • Sesijski / Trajni kolačić (ako prihvatite sve kolačiće onda je Sesijski kolačić, u suprotnom je Trajni kolačić sa trajanjem od 1 godine)
 • exp_last_visit (1 godina), exp_last_activity (1 godina), exp_tracker (sesijski), exp_csrf_token (sesijski), exp_cart (1 dan)
  • Razni kolačići koji počinju sa 'exp_'. To su striktno neophodni kolačići postavljeni od strane našeg sustava za upravljanje sadržajem i sadrže podatke kao što su: kad ste posljednji put posjetili našu web stranicu, prethodne stranice koje ste pogledali, duljina sesije za prijavljenog korisnika, ID sesije... Ovim kolačićima se ne prikupljaju Vaši osobni podaci, oni se koriste samo za osnovnu funkcionalnost internet stranice. 'exp_last_visit' i 'exp_last_activity' pohranjuju samo informaciju datum/vrijeme vašeg posjeta. 'exp_tracker' prati zadnje 2 stranice koje ste posjetili tako da vas, ako je potrebno, možemo vratiti natrag na odgovarajuće stranice. 'exp_csrf_token' se koristi kod slanja formi na stranici, to je jedinstveni i nasumični niz brojeva i slova koji štite našu web stranicu od neželjene pošte. 'exp_cart' ne prikuplja osobne podatke, sprema samo identifikacijski broj vaše košarice.
  • Kolačići prve strane - Ova internet stranica
  • exp_csrf_token i exp_tracker su sesijski kolačići, ostalo su trajni kolačići
 • __atuvc (1 godina), __atuvs (30 minuta), __atssc (1 godina)
  • Ova web stranica koristi AddThis, pružatelja usluga socijalnih dodataka i usluga web analize koje nudi Add This, Inc. ("AddThis"). AddThis koristi kolačiće kako bi vam omogućio dijeljenje sadržaja putem društvenih medija. Kada koristite alate za dijeljenje sadržaja na našoj web stranici AddThis također prikuplja podatke o tome što se dijeli, kada i kako. Informacije koje generira kolačić o vašoj upotrebi ove web stranice (uključujući vašu IP adresu) prenose se na AddThis poslužitelj i pohranjuju se tamo. AddThis će koristiti ove informacije kako bi procijenio vašu upotrebu web stranice i sastavio izvješća o aktivnostima na web stranici za operatore web stranice. AddThis može prenijeti te podatke trećim stranama, ako je to propisano zakonom ili ako treće strane obrađuju podatke u ime AddThis. AddThis također može koristiti podatke koji nisu osobni podaci o posjetima naše web stranice u cilju pružanja usluge ciljanim oglašavanjem. Pogledajte AddThis Pravila o privatnosti na sljedećem linku: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy. Na stranici http://www.addthis.com/privacy/opt-out možete isključiti prikupljanje Vaših podataka za mrežno oglašavanje temeljeno na ponašanju.
  • addthis.com: ssc, cw_id, mus, uid, sshs, ssh, _ga, _gid, ssc, uvc, ouid, notice_preferences, notice_gdpr_prefs, na_tc, loc, na_id
   facebook.com: sb, datr, locale, wd, fr
   pinterest.com: _auth, _pinterest_cm, _pinterest_sess
   linkedin.com: _lipt, liap, lang, lidc, bcookie, _guid, _ga, sdsc, li_at, JSESSIONID, bscookie, sl, share_setting, visit
   ova internet stranica: __atuvc (1 godina), __atuvs (30 minuta), __atssc (1 godina)
  • Trajni kolačići
 • _ga (2 godine), _gid (1 dan), _gat (1 minuta), AMP_TOKEN (30 sekundi - 1 godina), _gac (3 mjeseca), __utma (2 godine), __utmb (30 minuta), __utmc (sesijski), __utmt (10 minuta), __utmz (6 mjeseci)
  • Ova web stranica koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google Inc. ("Google"). Koristimo način intergracije koji anonimizira vašu IP adresu. Google Analytics koristi kolačiće za analizu vašeg korištenja web stranice. Informacije koje generira kolačić o vašoj upotrebi ove web stranice (uključujući vašu IP adresu) prenose se i pohranjuju na Google poslužitelju u Sjedinjenim Američkim Državama. Google koristi ove informacije kako bi procijenio vašu upotrebu web stranice, pružajući izvješća o aktivnostima na web stranici za operatore web stranice. Google može prenijeti te podatke trećim stranama, ako to zahtijeva zakon ili ako treće strane obrade podatke u ime Googlea. Google neće povezati vašu IP adresu s drugim podacima koje Google posjeduje. Pogledajte Google Pravila o privatnosti na sljedećem linku: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Google je razvio dodatak za preglednik kojim možete spriječiti korištenje vaših podataka za Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js). Možete ga preuzeti ovdje: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  • Kolačići prve strane - Ova internet stranica
  • Trajni kolačići
 • __ncuid (1 godina)
  • Ova web stranica koristi DoubleClick, tvrtku za posluživanje oglasa u vlasništvu tvrtke Google Inc ("Google"). DoubleClick koristi kolačiće za prilagodbu oglasa vašim interesima za pregledavanje. Informacije koje generira kolačić o vašem korištenju naših web stranica (uključujući vašu IP adresu) prenose se na poslužitelj i pohranjuju. Ove se informacije upotrebljavaju za nagađanje vaših interesa da bi vam poslužili ciljano oglašavanje. Pogledajte pravila privatnosti usluge DoubleClick na sljedećem linku: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Na sljedećem linku možete isključiti prikupljanje Vaših podataka za personalizirano mrežno oglašavanje https://adssettings.google.com/anonymous?hl=en.
  • doubleclick.net: DSID, IDE
   ova internet stranica: __ncuid (1 godina)
  • Trajni kolačići
 • CONSENT, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, _ga
  • Ova web stranica koristi YouTube, servis za pohranu i pregledavanje video dokumenata. Koristimo YouTube način implementacije videa za veću privatnost, u kojem YouTube neće pohranjivati podatke o posjetiteljima osim ako pokrenu reprodukciju videozapisa. Pogledajte pravila privatnosti YouTube servisa na sljedećem linku: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines
  • Kolačići treće strane - YouTube
  • Trajni kolačići
 • NID (6 mjeseci), 1P_JAR (1 mjesec), CONSENT (20 godina)
  • Ova web stranica koristi Google kartu, ovi kolačići registriraju anonimne statističke podatke o korištenju Google-ovih alata i servisa. Ovi kolačići ne prikupljaju osjetljive podatke osim ako se ne prijavite na svoj google račun, u tom slučaju vaši su odabiri povezani s vašim računom. Dodatne informacije potražite u općim Google pravilima o privatnosti http://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/.
  • Kolačići treće strane - google.com
  • Trajni kolačići

Kako prihvatiti ili odbiti kolačiće

Uvijek možete blokirati upotrebu nekih ili svih kolačića koje koristimo na našoj web stranici, no to može utjecati na njenu funkcionalnost.

Okvir za postavke kolačića nalazi se na dnu ove stranice. Nakon odabira postavki, u svakom trenutku možete resetirati postavke kolačića također na dnu ove stranice.

Dodatno možete prihvatiti ili odbiti neke ili sve kolačiće prilagođavanjem postavki Vašeg preglednika. Na sljedećim linkovima možete pronaći informacije o tome kako promijeniti postavke za neke od najčešće korištenih web preglednika: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Opera. Neki preglednici Vam omogućuju surfanje u "anonimnom" načinu rada, ograničavajući količinu podataka postavljenih na vašem računalu i automatsko brisanje trajnih kolačića postavljenih na vaš uređaj kada završite sesiju pregledavanja. Postoje i mnoge aplikacije trećih strana koje možete dodati u preglednik da biste blokirali ili upravljali kolačićima. Možete i izbrisati kolačiće koji su prethodno bili postavljeni u vaš preglednik tako da odaberete opciju za brisanje povijesti pregledavanja i pritom uključite i opciju brisanja kolačića. Detaljnije informacije o kolačićima i podešavanje postavki preglednika možete pronaći na stranici www.allaboutcookies.org.