RÖFIX

Rofix fasadni sustavi, žbuke, mortovi za zidanje, ljepila za keramiku.